Na program Valné hromady se po odmlce vrací návrh nových Stanov FAČR, zároveň bude potřeba rozhodnout i osud poloviny členských příspěvků, které díky loňskému neschválení nemůže hnutí využít, a v souladu s usnesením loňské Valné hromady by mělo padnout i rozhodnutí o dalším postupu v záležitosti využití areálu Strahov.

Proto se 29. dubna sešel v Olomouci aktiv moravských okresních a krajských fotbalových svazů, následovaný 2. května v Praze českými okresními a krajskými svazy. Na tato setkání navázala 7. května Regionální komise FAČR a tentýž den o problematice diskutovaly kluby Řídící komise pro Čechy v rámci svých provoleb, přičemž provolby klubů ŘKM proběhly již 23. dubna.

Aktiv moravských krajských a okresních fotbalových svazů (29. dubna 2024, Olomouc)

Výstupy ze všech těchto jednání zohlednil Výkonný výbor FAČR, který 15. května schválil drtivou většinu materiálů pro celostátní valnou hromadu.

Jako každý rok se tradičně sejdou i obě komory v úplném složení, moravská 20. května v Brně a česká 23. května v Praze, aby doladily poslední detaily a postoje k návrhům. Věřme, že všechna tři klíčová témata budou na Valné hromadě FAČR schválena, a vůle i shoda delegátů tak umožní českému fotbalu se dále posunout.

Aktiv českých krajských a okresních fotbalových svazů (2. května 2024, Praha)